FANDOM


REGULAMIN Drużyna WIKI

Postanowienia ogólneEdytuj

1. Niniejszy regulamin zawiera wszystkie zasady obowiązujące na Drużyna Wiki.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników Drużyna Wiki, bez względu na to czy są zarejestrowani czy też nie, czy są zwykłymi użytkownikami, czy administratorami.

Zasady dotyczące artykułówEdytuj

1. Wolno dodawać tylko treści zgodne z treścią Wiki, czyli o serii książek Drużyna Johna Flanagana.
2. Przed utworzeniem artykułu trzeba upewnić się, czy takowy artykuł już nie istnieje, tylko ma inny tytuł.
3. Zabrania się:
3.1. dodawania treści niezgodnych z Wiki,
3.2. dodawania pustych artykułów,
3.3. dodawania treści nieprawdziwych bądź trudno weryfikowalnych,
3.4. dodawania treści o charakterze ogłoszenia lub reklamy,
3.5. dodawania treści o charakterze pornograficznym lub obscenicznym, treści zawierające wulgaryzmy, pseudo żarty, ciągi przypadkowych znaków,
3.6. dodawania linków zewnętrznych do prywatnych stron, blogów itp.,
3.7. dodawania i (lub) ukrywania linków zewnętrznych do stron o treści pornograficznej, obscenicznej, rasistowskiej i każdej innej, która łamie prawo polskie,
3.8. łamania podstawowych zasad pisowni języka polskiego,
3.9. usuwania całych treści artykułów,
3.10. plagiatowania i kradzieży treści artykułów, szablonów i plików.

Zasady dotyczące grafikEdytuj

1. Wolno dodawać tylko grafiki zgodne tematem Wiki.
2. Przed dodaniem nowej grafiki należy się upewnić, czy taka grafika już nie została wcześniej dodana. Zabrania się bowiem dodawania (bez wyraźnego powodu) grafik powielających wcześniej już dodane obrazy.
3. W trakcie dodawania nowej grafiki należy zawsze wybrać odpowiednią licencję.
4. Każda dodawana grafika powinna być opatrzona właściwą nazwą, która w sposób konkretny lub skrótowy, lecz czytelny dla użytkowników, powinna oddawać treść grafiki.
5. Surowo zabronione jest dodawanie grafik o charakterze pornograficznym, obscenicznym, czy dyskryminującym.
6. Ze względu na małą ilość oficjalnych zdjęć jak najbardziej wskazane jest dodawanie fanowskich grafik, ale muszą one być opatrzone stosowną nazwą.

Zasady dotyczące chatu, stron dyskusji i tablic Edytuj

1. Każdy użytkownik ma prawo udzielania się na stronach dyskusji artykułów, chacie i tablicach innych użytkowników.
2. Na stronach dyskusji, tablic oraz chacie zabrania się:
2.1. używania wulgaryzmów,
2.2. atakowania innych użytkowników,
2.3. grożenia i zastraszania innych użytkowników,
2.4. spamowania,
2.5. podawania danych osobowych swoich lub innych osób, zwłaszcza użytkowników,
2.6. dodawania linków do stron niecenzuralnych, pornograficznych lub mogących wywołać napad epilepsji,
2.7. wyzywania i obrażania siebie samych i innych użytkowników,
2.8. niepotrzebnego zawracania głowy administratorom i moderatorom,
2.9. w przypadku stron dyskusji artykułów, zamieszczania treści niezwiązanych z danym artykułem.

Zasady dotyczące stron użytkownikówEdytuj

1. Każdy użytkownik ma prawo do napisania czegoś o sobie na swojej stronie użytkownika.
2. Na stronie użytkownika zabrania się zamieszczania:
2.1. szczegółowych danych personalnych, jak na przykład: adres, nazwisko, swoje osobiste zdjęcie,
2.2. wulgaryzmów,
2.3. grafik i filmów o treści pornograficznej, obscenicznej, rasistowskiej i każdej innej, która łamie prawo polskie, a także linków do takich stron,
2.4. wyzwisk i oskarżeń pod adresem innych użytkowników Drużyna Wiki oraz innych osób,
2.5. jawnych reklam.

Zasady dotyczące administratorów i moderatorówEdytuj

1. Ani administrator, ani moderator chatu nie ma prawa ukarać innego użytkownika, jeżeli ten nie popełnił żadnej winy.
2. Nowi administratorzy lub moderatorzy są powoływani przez funkcjonujących już wcześniej administratorów-biurokratów lub moderatorów, jeżeli ci uznają, że potrzebny jest nowy administrator lub moderator, lub na wniosek użytkowników wiki (decydujący głos jednak w tej sprawie mają funkcjonujący już wcześniej administratorzy i moderatorzy). W podobny sposób administratora lub moderatora można odwołać z jego stanowiska, lecz wniosek lub decyzja o odwołaniu musi zostać uzasadniona stosowną i wiarygodną przyczyną/nami.

System karEdytuj

1. Jeżeli upomnienie nie poskutkuje, konto użytkownika zostanie zablokowane, a treści/grafiki naruszające regulamin zostaną usunięte przez administratorów.
1.1. Administrator może blokować bez wcześniejszego upominania w sytuacjach, gdy uzna, iż dany użytkownik działał wyłącznie w celu wyrządzenia szkód na wiki.
2. Jeżeli użytkownik po upomnieniu na chacie nadal będzie łamał regulamin, to zostanie on wyrzucony z chatu lub na nim zablokowany.
3. Jeżeli użytkownik po odblokowaniu nadal będzie łamał któryś z powyższych zakazów, jego konto zostanie zablokowane na dłuższy okres lub na zawsze.
4. Zablokowany użytkownik dostanie powiadomienie o tym, za co został zablokowany i na jak długo. Wyjątkiem są blokady na chacie.
5. Blokady przyznawane są na okres proporcjonalny do rodzaju i ilości złamanych punktów regulaminu.
5.1. Wyjątek stanowią administratorzy i moderatorzy, którzy zostaną osądzeni stosownie przez innych administratorów i/lub moderatorów. W przypadku nagminnego łamania regulaminu przez administratora lub moderatora może on zostać pozbawiony swojej funkcji na wiki.
6. Kara może zostać odwołana, jeżeli użytkownik jest nowy i dopiero zaczyna się uczyć, jak należy poprawnie pisać artykuły, czy zachowywać się wśród innych użytkowników. Jeżeli jednak takowy użytkownik będzie ignorował prośby, aby poprawił swoje zachowanie, zostanie zablokowany na okres od jednego do siedmiu dni, po których zacznie być traktowany jak normalny użytkownik.

Postanowienia końcoweEdytuj

1. Autorzy regulaminu, tj. administratorzy, zastrzegają sobie prawo do jego modyfikowania w przyszłości.
2. Powyższy regulamin wchodzi w życie w dniu jego publikacji, tj. 23 sierpnia 2016 r.